ciddimevzu,  hayalci hücre

hayalci hücreler, metamorfoz ve zuhur etme // dave pendle

bazıları içinde bulunduğumuz zamanı hayal gücünün krizi olarak nitelendiriyor; antroposen çağı, iklim krizi, mevcut covid19 pandemisi ve hatta olası bir altıncı kitlesel yok oluşla ilgili olumsuzluk, korku, panik ve eskatolojik olarak bilgilendirilmiş mesajların saldırısı göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durum. fakat her şey hayal gücünde başlar ve teknolojik düzeltmeler için acele etmeden önce bu yeni dünyayı konuşarak, yazarak ve ifade ederek olasılığa tohumlanır.

rebecca solnit

Rebecca Solnit’in Guardian’da Korona virüsünün dünya üzerindeki etkisi hakkında yazdığı uzun yazı, tırtılın kelebeğe mucizevi dönüşümünü kısa bir süreliğine kamu bilincinin ön saflarına taşıdı. Bu dönüşümün katalizörlüğünde hayalci hücrelerin ya da disklerin oynadığı kritik rolün altını çiziyor. Scientific American’daki bir diğer makale ise sürecin biraz daha açıklayıcı bir versiyonunu sunuyor. Solnit, bu biyolojik olayın mevcut küresel COVID19 koşullarımıza benzetilebileceğini öne sürerken, diğerleri hikayeyi insanın ortaya çıkışı için bir metafor olarak görüyor. Benim bu makaledeki amacım, hikaye bir analoji veya metafor olarak faydalı olsa da, bu gömülü doğal modelin, insan evrim tarihinin bu anı için derin bir anlam taşıyan faydalı manevi gerçekler, kodlar ve ortaya çıkış arketipleri içerdiğini öne sürmektir.

hayalci hücreler

Uzun yıllardır bilincin ve kültürün küresel dönüşümünün acil gerekliliğini hisseden bizler, uzun zamandır tırtıl larvasının kelebeğe dönüşümünün tasvirinden büyülenmiş durumdayız. Hikayenin en güçlü yankı uyandıran unsuru, görünüşte sihirli olan hayalci hücrelerin veya disklerin katılımıdır. Bu harekete geçirici mikroorganizmalar, tırtılın daha kaba formunun kelebeğe dönüşmesini sağlar ve harekete geçirir. Başlangıçta uykuda olan DNA’dan oluşan bu diskler, tırtıl ilkel bir balçıkta çözünmeye başladığında krizalitte aktive olur. İlk başta bu hücreler tırtılın bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir cisim olarak saldırıya uğrar. Ancak hayalci hücreler bu genetik çorbada birleşip işbirliği yapar ve onu besin olarak kullanıp dönüşerek tam teşekküllü bir kelebek yaratmak için gereken tüm aygıt ve organları oluşturur. Bu hikayeyi ilk olarak 2003 yılında evrimsel biyolog Elisabet Sahtouris’ten dinlemiştim ve o zamandan beri sık sık tekrarlandığını duydum.

evrimsel yolculuk

İnsan türümüzün kendi evrimsel metamorfoz yolculuğundan geçtiği fikrini benimsiyorsanız, bu benzetme ya da metafor şu anki ortaya çıkma öncesi yaşam koşullarımızı tam olarak açıklıyor olabilir. Tırtılın krizalit içinde koza haline gelmeden önceki yaşam döngüsü, kendi vücut ağırlığının 27.000 katını yemesini, aslında kendini izole etmek zorunda kalmadan önce kendi iştahı tarafından tüketilmesini gerektirir. Bu, insan evriminin şu anki Covid19 aşaması ile bir başka ilginç korelasyondur. Daha güzel bir dünya için çabalayan değişimciler olan bizler için kelebeğin hikayesi, içinde yaşadığımız derin kaotik zamanların benzeri görülmemiş bir şeyin gerçekleşmesi için bir fırsat olduğuna dair iyi hissettiren bir faktör, geleceğe dair bir umut veriyor. Dolayısıyla kelebeğin dönüşüm hikayesi, içinde bulunduğumuz görünüşte umutsuz çalkantılı balçıktan veya zamandan şaşırtıcı derecede güzel ve inanılmaz bir çıkış olasılığının kehanet niteliğinde bir habercisi gibi görünmektedir.

metafor mu, analoji mi?

Bu metamorfoz hikayesi hem mucizevi hem de teskin edicidir. Bu nedenle, hikayeyle ve özellikle de hayalci hücrelerin rolüyle rezonansa giren bizlere düşen görevin, hikayeyi olduğu gibi bir metafor veya analoji olarak bırakmak ve sadece daha iyi bir geleceğe işaret ettiğini ummak olmadığını düşünüyorum. Bana göre burada bir hakikat tohumu, insanın ortaya çıkışının şu anda uykuda olan potansiyeliyle rezonansa giren bir kod var. Eğer kişi insan bilincinde uyandırılabilecek çok daha büyük bir potansiyel olduğuna inanıyor ya da bilinçaltında bunu hissediyorsa, o zaman bu hayalci hücrelerin rolünün neden bu kadar güçlü bir şekilde yankılandığını açıklar ve bozulmuş çağımızın karanlığından ışığın hala ortaya çıkabileceği içgüdüsünün doğrulanmasını sağlar. Dolayısıyla, hayalci hücre rolünü oynamaya meyilli olan insanlar, belki de kalplerinin sesini dinleyerek, uykuda olan kapasitelerini uyandırıyor ve yeryüzünü onarmak, yaşam sistemlerimizi yeniden oluşturmak ve radikal bir şekilde daha adil, ekolojik olarak dengeli ve canlandırıcı bir şekilde aklı başında bir geleceğe doğru ilerlemek için kolektif insan hayal gücümüzü harekete geçiriyorlar.

bilinçli olarak harekete geçirmek

Değişim yaratıcıları, rejeneratif ajanlar, küresel dönüştürücüler şeklindeki insan hayalci disklerinin hikayenin vaadini gerçekleştirmesi için, bana göre daha fazla açıklama gerektiren eksik bir parça var. İnsan metamorfozumuz bilinçli eylem gerektirir, insan iradesiyle başlatılan bir paradigma sıçraması, önemli bir sıçrama gerektirir. Kelebek öncesi krizalit durumunda, yukarıda açıklanan dinamikler, biyolojik ve genetik mutasyon yoluyla evrimsel alışkanlık tarafından kör bir şekilde yönlendirilir. Bununla birlikte, insan hayalci diskleri homo sapiens sapiens‘tir, bildiğimizi biliyoruz ve bu nedenle bilinçli olarak ortaya çıkışı ve sonuç olarak türlerin olgunlaşmasını harekete geçirmeye, doğayı gelişen, cömert, yüksüz bir dünya sistemine geri getirmeye çağrılıyoruz.

Mevcut küresel yaşam sistemlerinin bozulması, Covid19, iklim değişikliği, türlerin yok olması ve daha fazlası, insanları yalnızca evrimsel olarak programlanmış genetik biyokimyanın rastgele sonucuna veya etkisine güvenmek yerine bilinçli olarak evrimleşmeye zorlayan yaşam koşullarıdır. Bu, yeni kapasitelerin geliştirilmesini, insan hücre sistemleri ve kültürleri arasında benzersiz derecede bilinçli işbirliğini gerektiren bir kuantum sıçramasıdır. Bu, altın kurala uymaktan, birbirimize yardım etmekten, nazik olmaktan ya da daha empatik veya şefkatli olmaktan çok daha fazlasıdır. Mevcut yaşam koşulları, zamanın zorluklarını aşmak için, insan varoluşunun temelindeki bölünmez karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu, eşi benzeri görülmemiş bir insan işbirliği ve dayanışmasını gerektiriyor gibi görünüyor.

Benim görüşüme göre bu eşi benzeri görülmemiş sıçrama, öncelikle tek tek insanların hayal gücünde, bilincinde gerçekleşmelidir! Bana göre ırkın kaderi, tartışmasız bir şekilde, kökten farklı bir geleceği hayal edebilme yeteneğine bağlıdır. Şu anda ayrıntılar bulanık ve hatta akıl almaz olsa da, hayal gücümüz daha önce hayal edilmemiş bir olasılığa dair bir tat, bir his, bir deneyim tarafından harekete geçirilmedikçe, insan hayal hücreleri neyi harekete geçiriyor olabilir?

Bazıları içinde bulunduğumuz zamanı hayal gücünün krizi olarak nitelendiriyor; antroposen çağı, iklim krizi, mevcut Covid19 pandemisi ve hatta olası bir altıncı kitlesel yok oluşla ilgili olumsuzluk, korku, panik ve eskatolojik olarak bilgilendirilmiş mesajların saldırısı göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durum. Bu temalar çoğunlukla geleneksel ve alternatif medya kuruluşları tarafından aktarılmaktadır. Dolayısıyla, bir hayal gücü eylemi artık devrimci bir eylem olarak görünüyor. Hızla yok olmaya doğru sürüklenen bir türün yaklaşan kıyametine karşı akıntıya karşı yüzmek için kahramanca bir girişim. Bu olumsuz yaşam koşulları tsunamisi, tek tek insan hücrelerinin ve dolayısıyla uygarlığımızın hayal gücünden yoksunluğunu vurgulamaktadır. Vizyoner yeteneğimiz, tartışmalı bir şekilde, bilişe aşırı bağımlılık ve materyalizme yönelik çoğunlukla bilinçsiz büyük bir önyargı ile birlikte bozulmuştur, bu nedenle ana akım hayal gücünün önerebileceği en iyi şey teknolojik çözümler, biyo-mühendislik, dijital düzeltmeler ve yapay zekadır, ancak bunların hiçbiri bu küresel sorunlara ilk etapta neden olan temel düşünce paradigmalarını değiştirmez.

dışa vurun, hemen şimdi!

Bu blog yazısındaki önerim, kökten farklı bir geleceğin şu anda hayata geçirilebileceği ve tasavvur edilebileceğidir. Hayali insan hücrelerinin yakın ya da uzak gelecekte ortaya çıkabilecek benzeri görülmemiş olasılıkları gerçekten hayal etmeye, hissetmeye, öngörmeye, sezmeye ya da neredeyse tatmaya başlaması kritik önem taşıyor. Beklemeye gerek yok; bu sezgiler şimdi yaşanabilir. Olasılıklar dünyasında, gelecek hala potansiyelde, bilinçli olarak hayal etme kapasitesi, henüz gerçekleştirilmemiş kapasitelere yer açmak, aslında daha güzel bir dünyanın kolektif bir sosyal rüyası.

Bunun alternatifi ise, ne kadar ilerici olursa olsun, mevcut gezegensel koşullar hakkında ne kadar endişeli ya da paniklemiş görünürse görünsün, bu yaratıcı kapasiteleri bilinçli bir şekilde geliştirmeden, bireysel insan hücreleri, bu krizalit benzeri evrimsel anın akışında bağışıklık sisteminin rolünü oynama tehlikesiyle daha fazla karşı karşıyadır. Tarih, türümüzün kendisini değişime karşı aşıladığını ve genellikle değişime karşı bağışıklık kazandığını kanıtlamıştır, örneğin iklim krizini ele alalım. Bu nedenle, yeni olasılıklar genellikle bir tehdit olarak algılanır. Dolayısıyla, yaratıcı bir göz, bana göre sezgisel bir sıçrama, anın değişkenliğini hayal edilemeyene, görünüşte gerçekleştirilemez imkansız geleceğe dönüştürmenin ilk adımlarıdır.

Ya en yüksek kolektif insan potansiyelimiz, gezegensel sistemin kendini yenileme olasılığını harekete geçirirse, en iyi insan rejeneratif bilgelik pratiğinin yardımıyla, politik, yaratıcı ve ekolojik müştereklerimizin bakımı ve idaresi ile karakterize edilen yeni ahlaki, etik, felsefi ve ekonomik çerçeve yaratırsa? Her şey hayal gücünde başlar ve teknolojik düzeltmeler için acele etmeden önce bu yeni dünyayı konuşarak, yazarak ve ifade ederek olasılığa tohumlanır.

hayal gücü: insana özgü bir miras

Evrimsel kozmolog Brian Swimme, tarih öncesi atalarımızın merak ve hayal güçlerinin ateşten kaçmak yerine ona doğru ilerlemelerini nasıl sağladığını güzel bir şekilde anlatıyor. Bu basit merak eylemi, sonunda ateşin temel özelliklerinden faydalanmalarını sağlamış ve bu da medeniyete giden uzun yolda ilk adım olmuştur. Şimdi, hayal hücrelerinin rolünü kavrayan ve uyuyan insan potansiyelinin uyanışını hissedenlerin, bu hayal edilemez geleceği örnekleme, dile getirme, bilinçli olarak hayal etme ve hayata geçirme zamanıdır.

kaynak: medium / çevirgen: kromozom #0

Gönder gitsin