ciddimevzu

 • ciddimevzu

  amerikan toplumunun nazileştirilmesi̇ ve şiddet belası // henry giroux

  Neoliberal kapitalizm şiddeti basitçe benimsemekle kalmaz, kendini meşrulaştırma ve yeniden üretme biçiminin temelini oluşturur. Kapitalizm doğa yasalarının bir parçası değildir ve kamusal hayal gücünü yıkmak, eleştirel düşünceyi baltalamak ve ekonomik faaliyeti sosyal maliyetlerden ayırmak için süregelen bir çabanın ürünüdür. Devasa sağcı propaganda makineleri kültürü ve ikna aygıtlarını askerileştirmiştir. Modern Cumhuriyetçi Parti için fikirler üzerindeki mücadele, sosyalist bir demokrasiye tutku duyan kitle bilincinin her türlü kalıntısını depolitize etmek, çocuklaştırmak ve yok etmek için hızlandırılmış bir savaş haline gelmiştir.

 • ciddimevzu

  habermas nihayet çevrimiçi oldu // jeff jarvis

  kamusal alan kuramlarının önde gelen teorisyeni jürgen habermas, internetten ilk kez 2006 yılında, sadece bir dipnotta bahsetmiş ve ağı "milyonlarca parçalanmış sohbet odası" olarak nitelendirmişti. pek çok kişi aradan geçen yıllarda habermas’tan daha fazlasını bekledi. nihayet, yakın zamanda yayınlanan ve çevrilen bir makalesinde habermas internet ve onun kamusal söylem üzerindeki etkisi üzerine düşünüyor.

 • ciddimevzu

  sadece mor insanlar çizip buna çeşitlilik diyemezsiniz // meg robichaud

  pekâlâ. şöyle bir şey var. kendi önyargınızı anlamak zordur. kesin olarak bildiğimiz tek şey, her ne ise, muhtemelen ne olduğunu bilmediğimizdir. bir tür siz görene kadar göremezsiniz -bu sizin kör noktanızdır, soğuk ve çıplak bir şekilde, tam da herkesin görebileceği bir yerde durur- bir tasarım kararından bir diğer tasarım kararına geçerken omzunuzda  keyifli keyifli oturur. bu yüzden çok düşünceli olmaya çalışırsınız -ya da en azından aşırıya kaçan bir şekilde titiz davranırsınız- ve bir yandan da kendinizi sürekli olarak bir uyanışa hazırlarsınız.

 • ciddimevzu

  “sapiens” kitabı aslında bir nefret suçudur, işte nedeni // indica

  sapiens'in derin ve nüfuz edici bir tarih çalışması olması gerekiyor, ancak bunun yerine zamanının sığ ve cahil bir ürünü. her imparatorluk eseri gibi, temel tezi bu imparatorluğun en iyisi olduğu ve diğer tüm imparatorluk ve kültürlerin aptal olduğudur. uzun vadede sapiens, tarihsel açıdan ozymandias kadar etkileyici olacaktır, ancak ne yazık ki kısa vadede bu tutum hala çok yaygın ve güçlüdür. sapiens bir nefret suçudur ve popülerdir. ne dünya ama.

 • ciddimevzu

  olmaya devlet cihanda! ama nasıl? // mutlu sarar

  devleti ortadan kaldırmaya dönük mücadelenin bir tarafı bu etik-politik duruşu sürekli biçimde korumayı gerektirirken, meselenin elimizi bulaştırmamız gereken “pis” tarafı ise bizi bu mücadeleyi bugünün koşulları dahilinde yürütecek pratik/pragmatik/politik araçları geliştirmeye zorluyor. bu araçların “pirüpak” olmadığını belirtmek realist bir kolaycılığı değil kuram ve pratik arasındaki açıyı bir yere kadar kapatabilecek araçların tarif edilmesine dönük bir cüreti işaret ediyor.

 • ciddimevzu,  hayalci hücre

  hayalci hücreler, metamorfoz ve zuhur etme // dave pendle

  bazıları içinde bulunduğumuz zamanı hayal gücünün krizi olarak nitelendiriyor; antroposen çağı, iklim krizi, mevcut covid19 pandemisi ve hatta olası bir altıncı kitlesel yok oluşla ilgili olumsuzluk, korku, panik ve eskatolojik olarak bilgilendirilmiş mesajların saldırısı göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durum. fakat her şey hayal gücünde başlar ve teknolojik düzeltmeler için acele etmeden önce bu yeni dünyayı konuşarak, yazarak ve ifade ederek olasılığa tohumlanır.